تعدیل پرواز های تهران دبی

تعدیل پروازهای تهران -دبی- تهران ،در بازه زمانی 21 نوامبر تا 4 دسامبر 2020 امارات