افتتاح فرودگاه براندنبورگ برلین

فرودگاه براندنبورگ ،فرودگاه جدید برلین، پایتخت آلمان بالاخره پس از سال ها تاخیر در ماه اکتبر 2020 افتتاح شد.
این فرودگاه جای فرودگاه (تیگل) برلین را خواهد گرفت و برلین را دوباره به عنوان دروازه ای برای سفر در سراسر جهان مطرح خواهد کرد . فرودگاه تیگل به طور رسمی در تاریخ 8 نوامبر 2020 (18 ابان 1399) بسته خواهد شد. نام اختصاری فرودگاه جدید برلین ، BER خواهد بود.
پروژه ساخت این فرودگاه در سال 2006 آغاز شد ، و قرار بود تا 2011 به اتمام برسد اما پس از سالها تاخیر در 31 اکتبر 2020 افتاح شد.
فرودگاه (شونفلد) برلین از این پس ،بخشی از فرودگاه (براندنبورگ) برلین خواهد بود .