10 ایرلاین ایمن سال 2021

وب سایت ((ایرلاین ریتینگز)) به تازگی فهرستی از امن ترین ایر لاین های دنیا ارائه کرده است .
این رتبه بندی بر اساس معیارهایی همچون تعداد دعات سوانح هوایی، سوابق حوادث،سن هواپیما و حواشی مربوط به ایرلاین ها است.
10 ایرلاین ایمن دنیا طبق سایت ایرلاین ریتینگز به این شرح هستند:
*کانتاس
*قطر ایرویز
*ایرنیوزیلند
*سنگاپورایرلاینز
*امارات
*اوا ایر
*اتحاد ایرویز
*الاسکا ایرلاینز
*کاتای پاسیفیک ایرویز
*بریتیش ایرویز