راه اندازی راه اهن خواف

راه اهن خواف- هرات امروز با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور ایران و افغانستان و سایر مسئولان دو کشور در خواف گشایش یافت.