کاهش محدودیت های سفر در152 کشور جهان

کاهش محدودیت های سفر در 152 کشور جهان
سازمان جهانی گردشگری از کاهش محودیت های سفر و باز شدن مرزها به روی گردشگران بین المللی در بیشتر مقاصد گردشگری جهان خبر داد.
سازمان جهانی گردشگری در اخرین گزارش خود اعلام کرد که بیش از 70 درصد از مقاصد گردشگری جهان محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا را کاهش داده اند.این گزارش حاکی از ان است که از هزر چهار مقصد ،فقط یک مقصد همچنان به طور کامل به روی گردشگران بسته است.
152 کشور تا ماه نوامبر محدودیت های خوذ را کاهش داده اند. این امار در ماه سپتامبر 115 کشور بوده است. کاهش محدودیت ها در کشورهای اروپایی بیشتر بوده است و قاره امریکا ،افریقا، و سپس خاورمیانه در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.
بیشتر کشورهای اسیا و اقیانوسیه همچنان بر بسته بودن مرزهای خود تاکید دارند و تعداد کشورهایی که در این قاره ها همچنان مرزهای خود را بسته باقی نگه داشته است ، به مراتب بیشتر است.