عوارض خروج از کشور در سال 1400

عوارض خروج از کشور در سال 1400 اعلام شد
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته عوارض خروج از کشور سال1400 برای هر نفر 264 هزار تومان درسال اینده خواهد بود.بر این اساس عوارض خروج زائرین حج تمتع و حج عمره برابر با 132 هزار تومان تعیین شده است.
خروج زائران عتبات عالیات زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند،از پرداخت عوارض خروج معاف است.
در سایر ایام سال عوارض خروج هوایی زائران عتبات عالیات 45 هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی انها برابر با 15 هزار تومان تعیین شده است.