ارمنستان ایروان (زمینی)

ایروان به عنوان پایتخت ارمنستان و نزدیکی به ایران و داشتن جاذبه های گردشگری هر ساله توریست های ایرانی زیاد یرا به خود جذب میکند . مردمان کشور ارمنستان اشتراکات فرهنگی زیادی با ایرانیان دارند برای مثال جشن درندز (آتش افروزی) در ارمنستان بسیار مهم است و این رسم و جشن در میان اقوام آریایی به عنوان جشن سده نام دارد . ایروان هتل ها و رستوران های زیادی برای گردشگران دارد . از جاذبه های گردشگری این شهر میتوان به میدان هاراپراک (میدان جمهوری) که اصلی ترین میدان این شهر است اشاره کرد دور تا دور این میدان با بناها و ساختمان های ملی لیروان احاطه شه است . ا دیگر جاذبه ها میتوان به کاسکاد (هزارپله) و خانه ی اپرا و پارک عشاق اشاره کرد .