ترکیه فتحیه

شهر فتحیه در غرب ترکیه واقع شده است شهر فتحیه در انبوهی از درختان محصور است و طبیعتی بسیار زیبا دارد همچنین دریایی زیبا و فیروزه ایی این شهر زیبایی خاصی به شهر بخشیده است . صخره های زیبا و بزرگی که در این شهرفیروزه ایی وجود دارد زیبایی چشم گیری به فتحیه داده است . از دیگر جاذبه های این شهر می توان به خلیج گملیر و پارک یاکا و سواحل الودنیز است . این ساحل جزو اثار باستانی نیز به شمار می اید چرا که خرابه های تلوس در این ساحل وجود دارد .