برقراری مجدد پروازهای نجف اشرف-هواپیمایی قشم ایر

پرواز های هوایی قشم ایر در مسیر های تهران-نجف-تهران و مشهد-نجف- مشهد ، در روزهای دوشنبه و پنج شنبه از مورخ 1399/08/29 با حفظ پروتکل های بهداشتی در پرواز ،مجددا برقرار میگردد.
شرایط پذیرش مسافر :
همراه داشتن تست منفی pcr برای مسافرین بالای 12 سال و کودک بدون همراه -(کلیه آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت (دولتی و خصوصی)ترجمه شده به زبان انگلیسی و ممهور به مهر آزمایشگاه)
مدت زمان اعتبار نتیجه تست 72 ساعت میباشد.
ارائه ویزای معتبر کاری،توریستی،و ... ویا گواهی اقامت اجباریست.
مسافرینی که دارای گذرنامه ایرانی و کارت هویت عراقی میباشند،مشروط به یکسان بودن تمامی مندرجات در هر دو کارت ،امکان سفر به کشور عراق را خواهند داشت .