اطلاعیه ایرفلوت در خصوص برقراری مجدد پرواز

ایرلاین ایرفلوت در لطلاعیه ایی برقراری مجدد پرواز ایران به روسیه را خبر داد . برنامه پروازی در فایل زیر میباشد .

بخشنامه ایرفلوت

- الهام حسینی 99.08.22

...