اطلاعیه پرواز ترکیش در خصوص سفر

پرواز ترکیش طی اطلاعیه ایی اعلام کرد مسافران ایرانی میتوانند با این ایرلاین بدون نیاز به تست کرونا به ترکیه سفر کنند . و برای مقاصد دیگر با این ایرلاین با در دست داشتن تست منفی کرونا ( پی سی آر) میتوانند به مقاصد و کشورهای دیگر سفر کنند . لیست آزمایشگاههای مورد تاید ترکیش در فایل زیر میباشد

COVID19 آزمایشگاههای تست

- مدیریت پرواز بلورین 99.08.24

آزمایشگاههای مورد تائید ترکیش...

دریافت فایل

آزمایشگاههای مورد تائید ترکیش