بروزرسانی مقررات سفر به کشور هندوستان در شرایط کنونی -ایران ایر

در خصوص شرایط کنونی سفر به کشور هند و پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از ویروس کرونا مسافرن دارای مدارک زیر میتوانند تا پنج روز قبل از پرواز ،اقدام به خرید بلیط در مسیر تهران به بمبئی نمایید.
1/ پاسپورت هندوستان ،اقامت هندوستان
2/کارت OCI ، کارت
3/,ویزای دانشجویان و خردسالانی که پدر یا مادر انان دارای پاسپورت هندوستان یا OCI باشند.
4/مسافران دارای ویزای معتبر که همسر انان دارای پاسپورت هندوستان باشند.
5/هر نوع ویزای صادره دارای اعتبار به غیر از ویزای توریستی ، E-VISA و MEDICAL جهت انجام پرواز معتبر میباشد.
کلیه مسافران بالای 11 سال در پرواز های ورودی به هند میبایست قبل از پرواز اقدام به انجام ازمایش PCR ، نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشد .