فتحیه-ترکیه

شهر فتحیه در کشور ترکیه و درذ شهر موگلا قرار دارد..
این شهر در غرب کشور ترکیه است و در یکی از زیباترین سواحل دریای اژه ٌٌنزدیک به محل تلاقی دریای اژه و دریای مدیترانه واقع شده است..
یکی از نکات جالب این شهر محبوبیت ان بین انگلیسی هاست که سالانه بالای 7000 بریتانیایی در این شهر تردد دارند ..
مناطق جاب این شه ر عبارتند از :.
موزه فتحیه.
گورهای صخره ای .
تنگه ساکلیکنت.
کایاکوی.
ساحل چالیش.
کوه باباداغ.
دره باتر فلای.