دریاچه صورتی(مهارلو)-شیراز

این دریاچه در قسمت جنوب شرقی شیراز و در 57 کیلومتری جاده شیراز به فسا قرار داده شده است .
همچنین در همسایگی روستای مهارلو قرار د ارد که یک روستای بسیار قدیمی است و قدمت ان به دوران صفویه میرسد که قبلا به روستای دشت گل معروف بوده است.
انچه سبب شده این دریاچه زیبا شهره خاص و عام باشد رنگ قرمز ان است .
شدت تبخیر اب در این دریاچه بسیار بالاست همین تبخیر شدید باعث افزایش درجه شوری این دریاچه شده است .افزایش درجه شوری سبب تکثیر نوعی جلبک دریایی قرمز رنگ خاصی شده است اسم این جلبک کشند قرمز است . تکثیر بیش از حد این جلبک در دریاچه صورتی رنگ مهارلو سبب شده رنگ به قرمزی بزند و حضور همین جلبک باعث شده هیچ موجود زنده ای نتواند در این دریاچه زندگی کند .....