سازه های ابی شوشتر

سازه های ابی دارای قدمتی بسیار غنی است و ساخت ان به دوران هخامنشیان میرسد.این اثر در یونسکو به ثبت رسیده و با توجه به علم مهندسی و ابزار الات آن زمان واقعا یک پدیده بسیار عجیب محسوب میشود.
شهر شوشتر دارای پیشینه هزاران ساله است و قدمت ان به دوران پارینه سنگی میرسد....دلیل رئنق شوشتر مجاورت ان با رودخانه کارون و معبد چغازنبیل بود که این شهر را میان عیلامیان بسیار معتبر کرد.
سازه های ابی متشکل از آسیابها،کانالها،پلهاو تونل های عظیم هدایت اب هستند که برای بهره برداریبیشتر از اب احداث شدند. در این سازه آبی به دلیل اب بندی کامل آن،در دل سنگ و ساروج حفره هایی به وجود امده تا این سابقه هزاران ساله پا برجا باقی بماند.
کار این سازه ها چه بوده؟
وظیفه آنها انحراف مسیر اب کارون به سمتی دیگر بود و اینکه اب در ابتدا از اسیاب ابی عبور کرده و سپس وارد نهرها و تونل ها شود و در پایان مسیر نیز اب به شکل ابشاری بسیار زیبا از فراصخره ها به داخل حوضچه کوچکی ریخته و اب شرب مردم روستا و کشاورزی را تامین کند.