فرودگاه حمد دوحه امن ترین فرودگاه کرونا

انتخاب فرودگاه بین المللی حمد به عنوان اولین فرودگاه امن کرونا در اسیا و خاورمیانه
فرودگا بین المللی حمد در شهر دوحه در کشور قطر موفق شد تا اولین نشان پنج ستاره کووید 19 را در میان فرودگاه های خاورمیانه و اسیا دریافت کند