ابشار چاران- البرز

ابشار چاران –البرز
ابشار چاران یکی از جاذبه های گردشگری استان البرز و جاده کرج- چالوس میباشد.این ابشار در نزدیکی دو روستا ی چاران و جی ، در ابتدای مسیر روستای خور قرار دارد.
روستا و ابشار چاران در کنار سد امیر کبیر وااقع شده اند. عبور یک رودخانه پر اب از روستای چاران،سبب به وجود امدن این ابشار زیبا شده است.
ارتفاع این ابشار زیبا حدودا 10 متر میباشد. از روستای چاران تا منطقه ای که ابشار در ان قرار گرفته است،حدودا یک ساعت پیاده روی در پیش رو خواهید داشت .