گردشگری اروپا

در هشت ماه اول سال 2020،میزان گردشگران ورودی به اروپا 68 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است،اما این میزان برای کل سال 2020 تا به امروز 60درصدی را نشان میدهد. گفته میشود حجم سفرهای ورودی به اروپا تا سال 2024 به روال قبل برنخواهد گشت. بر اساس گزارش جدید کمیسیون سفر اروپا با عنوان ((گردشگری اروپا:ترند ها و چشم اندازها))موج های جدید پاندمی کرونا،محدودیت های سفر،کاهش اعتماد گردشگران و رکود اقتصادی از مهمترین موانع بازگشت گردشگری اروپا پس از کرونا به شمار میرود.