آبشار بل -کردستان

ابشار بل در یکی از روستاهای منطقه اورامان کردستان و در نزدیکی مرز استان کرمانشاه،روستایی به نام بل واقع است.
اب ابشار بل با حجم و فشار زیاد از شکاف کوهی بیرون میزند و چشم اندازی با شکوه را خلق میکند.
سرچشمه این ابشار ،چشمه ای است که در محل و زبان کردی به نام ((کانی بل)) معروف است و نام خود را از خدای اب بابلیان باستان که بل نام داشت گرفته است.
این ابشار در دو کیلومتری روستای هجیج و در فاصله کمی از دریاچه سد داریان واقع شده است .
محل خروج اب این چشمه از دل کوه شباهت بسیاری به دهانه یک غار به علت ریزش مسدود شده باشد دارد اب این چشمه از جمله بهترین ابهای معدنی دنیا بوده در مسیر خود به رودخانه سیروان میریزد و سپس وارد خاک عراق میشود.