قلعه مورچه خورت -اصفهان

قلعه و ارگ مورچه خورت در روستای مورچه خورت در 50 کیلومتری شمال اصفهان واقع است.
قلعه مورچه خورت بنای بزرگی داردو به صورت یک قلعه خشتی بزرگ با برج و باروهای بلند فضایی در حدود 15000 متر مربع را به خود اختصاص داده است.
قدمت این بنا به قرن نهم هجری قمری میرسد در یک برهه از تاریخ ، این قلعه مرکز یاغیان و گردنکشان بوده است.
این قلعه دارای برج خشتی و گلی ست که به مرور از ارتفاع ان کاسته شده است . این حصار دارای سه دروازه و 8 برج تدافعی ست و در بخش های فوقانی دیوارها،روزنه ها،تیرکش هایی تعبیه شده است.
بعد از ارگ بم این قلعه مهم ترین قلعه تاریخی ایران از نظر سبک معماری به حساب می اید.
قلعه مورچه خورت دارای دو در ورودی اصلی است که به صورت عمود بر هم در دو جبهه جنوب غربی و شمال غربی قرار دارند و به وسیله گذر اصلی قلعه به هم متصل میشوند . در داخل قلعه همه جور امکاناتی یافت میشود به طوری که اگر در قلعه ها را میبستند نیازی به بیرون نداشتند.
گذرگاه های اصی قلعه مثل کوچه هایی پر پیچ و خم بین دروازه های اصلی از شمال تا جنوب کشیده شده است که این معماری مسیر را برای عابران غیر بومی دشوار میکند. در فضای داخلی قلعه کوچه های تنگ و باریک و مسقف با منازل مخروبه و یک باب حمام قدیمی و طاق و طاق نماهایی متعدد وجود دارد .