ابگرم گاومیش گلی-سرعین -اذربایجان

ابگرم گاومیش گلی-سرعین
پر اب ترین چشمه معدنی شهر سرعین ار نظر ابدهی و وسعت استخر گاومیش گلی میباشد که بر روی دره واقع شده است.
این اب معدنی دارای استخر روباز به مساحت 400 متر با عمق 130 سانت میباشد .
در خصوص نامگذاری ان به گاومیش گلی ،طبق روایات بزرگان در طی سالیان قبل ،پیش از انکه استفاده بهینه به این شکل صورت بگیرد ،گاومیش های اهالی سرعین در داخل استخر ان بعد از اینکه مقداری از حرارت اب کاسته شد و معتدل میشد، میخوابیدن و به همین دلیل اهالی سرعین از ان به عنوان ابگرم گاومیش گلی نام برده اند.
در سالیان گذشته اب مازاد گاو میش گلی از سمت جنوب شرقی وارد نهری میشد و به فاصله 150 متری اسیلبی را میگردانیدند.
این اسیاب در ان زمان از گرانبهاترین اسیاب های اذربایجان بود زیرا بر خلاف اسیاب های دیگر ،اب ان در زمستان یخ نمیزد و در تمام 12 ماه سال کار میکرده است.